F&f Licznik 3 Fazowy Energii Elektrycznej Le-03m Ct

376,27

Opis

PrzeznaczenieLE-03M CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego mierzonej w układzie półpośrednim.Wskaźnik przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym Ip z zakresu 5÷6000A i prądzie wtórnym 5A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego Ip zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej. Port szeregowy RS-485 i zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalają stosować wskaźnik w sieciach zdalnego odczytu danych. DziałanieSpecjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED imp/kWh przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. W pamięci wskaźnika zachowane są wartości prądów pierwotnych Ip przekładników możliwych do zastosowania. Wybór odpowiedniej wartości zgodnej z wartościami podłączonych przekładników powoduje automatyczne ustawienie właściwego współczynnika, zgodnie z którym wyliczana jest wartość rzeczywista pobranej energii elektrycznej układu. Wartość ta jest projektowana na wyświetlaczu LCD w formacie zależnym od wybranej przekładni.Wartości prądów Ip przekładników wpisane w pamięć wskaźnika:5, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.Wskaźnik posiada port szeregowy RS-485 przeznaczony do komunikacji sieciowej zgodnie z protokołem MODBUS RTU. Wskaźnik pracuje w trybie SLAVE. Odczyt wartości mierzonej wskaźnika oraz ustawienia indywidualnego adresu sieciowego i parametru przekładni odbywa się za pomocą rozkazów protokołu MODBUS RTU.Parametry komunikacji:- prędkość transmisji – 9600 bit/s- brak kontroli parzystości- długość słowa – 8 bitów- bity stopu – 1- zabezpieczenie transmisji – suma kontrolna CRCWskaźniki mogą być połączone w sieć (maksymalnie 245 urządzeń), w której każdy ze wskaźników identyfikowany jest poprzez unikalny adres nadawany przez użytkownika. Uwaga!Licznik podłączenie licznika impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy wskaźnika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. Stała impulsowa licznika wynosi 12000imp/kWh dla maksymalnej wartości prądu wejściowego licznika, czyli prądu wtórnego przekładnika (5A). Przy zastosowaniu dedykowanych przekładników liczbę impulsów przypadających na 1kWh obliczamy z wzoru (12000 × 5)/Ip, gdzie:Ip – prąd pierwotny zastosowanych przekładników. Przykład: dla przekładnika 5/5A (Ip=5): (12000×5)/5=12000imp/kWhdla przekładnika 100/5A (Ip=100): (12000×5)/100=600imp/kWh Uwaga!Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika. Dane techniczne napięcie odniesienia 3×230/400V+N prąd bazowy* 3×1,5A prąd maksymalny* 3×5A prąd wtórny przekładnika 5A prąd minimalny wtórny* 0,04A dokładność pomiaru (zgodnie z IEC61036) klasa 1 pobór własny licznika <10VA; <2W obciążalność wejść prądowych 0,4VA liczba znaków LCD 7 zakres wskazań licznika zależny od przekładni stała licznika (dla 5/5A) 12000imp/kWh sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona sygnalizacja sczytywania LED czerwona wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor napięcie podłączenia SO+ SO- <30V DC prąd podłączenia SO+ SO- <27mA stała SO+ SO- zależna od przekładni czas impulsu SO+ SO- 35ms port RS-485 protokół komunikacyjny MODBUS RTU temperatura pracy -20÷55°C przyłącze zaciski śrubowe 25mm² wymiary 7 modułu (122mm) montaż na szynie TH-35mm stopień ochrony IP20 *) Prąd bazowy – określa wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru. Jeśli prąd płynący przez licznik jest większy od bazowego, wówczas błąd pomiarowy ma znak ujemny, co działa na korzyść płatnika za energię elektryczną. Natomiast, jeśli prąd płynący przez licznik jest mniejszy od bazowego, wówczas procentowy błąd pomiarowy ma znak dodatni, co działa na niekorzyść płatnika ze energię elektryczną. Powyższe stwierdzenia wynikają z charakterystyki metrologicznej (procentowy błąd pomiarowy w funkcji prądu), dołączanej do instrukcji obsługi licznika energii elektrycznej. Oczywistym jest, że licznik mierzy poprawnie energię elektryczną z dokładnością klasy licznika w całym zakresie pomiarowym.Prąd maksymalny – to maksymalny prąd, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.Prąd minimalny – najniższa wartość pradu obciązenia, którą licznik wykrywa i rejestruje.Znakowanie na urządzeniu: 3×1,5(3×5)A – pozycja 1 (przed nawiasem): prąd bazowy3×1,5A; pozycja 2 (w nawiasie): prąd maksymalny 3×5A.

Pozostałe akcesoria elektryczne

philips strona, wykrywanie wodoru, granatowa toaleta, lga 2011 3, czerwone koncowki, b stal, ładowarka aaa, szczecin hurtownia elektryczna, wyłącznik różnicowoprądowy 63a, patriot viper 4, 40*60, ramki ogrodowe, lboxx, dysk ssd adata

yyyyy