F&F Licznik Poboru Energii 3-Fazowy z Programowalną Przekładnią Prądową Na Szynę Th-35 (LE-02D CT)

313,56

Opis

LE-02d CTTrójfazowy. Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią.PrzeznaczenieLE-02 CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim.Wskaźnik przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym Ip z zakresu 5÷6000A i prądzie wtórnym 5A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego Ip zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej.DziałanieSpecjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD.W pamięci wskaźnika zachowane są wartości prądów pierwotnych Ip przekładników możliwych do zastosowania. Wybór odpowiedniej wartości zgodnej z wartościami podłączonych przekładników powoduje automatyczne ustawienie właściwego współczynnika, zgodnie z którym wyliczana jest wartość rzeczywista pobranej energii elektrycznej układu. Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest wartość rzeczywista pobranej energii w formacie zależnym od wybranej przekładni.Wyjście impulsowe SOWskaźnik posiada wyjście impulsowe SO+ – SO-. Pozwala to na podłączenie licznika impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy wskaźnika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. Stała impulsowa licznika wynosi 12000imp/kWh dla maksymalnej wartości prądu wejściowego licznika, czyli prądu wtórnego przekładnika (5A). Przy zastosowaniu dedykowanych przekładników liczbę impulsów przypadających na 1kWh obliczamy ze wzoru (12000 × 5)/Ip, gdzie:Ip – prąd pierwotny zastosowanych przekładników.Przykład:dla przekładnika 5/5A (Ip=5): (12000×5)/5=12000imp/kWhdla przekładnika 100/5A (Ip=100): (12000×5)/100=600imp/kWhProgramowaniePrzekładnia programowalna za pomocą przycisku umiejscowionego pod dolną osłonką zacisków licznika.UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa rejestracji danych czynność nastawy przekładni można dokonać tylko jednorazowo.Wartości prądów Ip przekładników wpisane w pamięć wskaźnika:5, 25, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.Kolejne przyciśnięcie przycisku programowania powoduje skok do kolejnej wartości.Po przejściu na żądaną wartość w celu potwierdzenia wybranej wartości trzymać przycisk >30s.Format danychSposób projekcji danych w zależności od ustawień przekładni:Format Prąd Ip000000.00 5; 25; 40; 50; 600000000.0 75; 80; 100; 120; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 60000000000 800; 1000; 1200; 1500; 1600; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000Uwaga!Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.Dane technicznenapięcie odniesienia 3×230V+Nprąd bazowy* 3×1,5Aprąd maksymalny* 3×6Aprąd wtórny przekładnika 5Aprąd minimalny wtórny* 0,04Adokładność pomiaru (zgodnie z IEC61036) klasa 1pobór własny licznika obciążalność wejść prądowych 0,4VAliczba znaków LCD 8zakres wskazań licznika zależny od przekładnistała licznika (dla 5/5A) 12000imp/kWhsygnalizacja poboru prądu 3× LED czerwonasygnalizacja sczytywania 1× LED czerwonawyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektornapięcie podłączenia SO+ SO-prąd podłączenia SO+ SO- stała SO+ SO- zależna od przekładniczas impulsu SO+ SO- 35mstemperatura pracy -20÷55°Cprzyłącze zaciski śrubowe 16mm²wymiary 4,5 modułów (75mm)montaż na szynie TH-35mmstopień ochrony IP20*) Prąd bazowy – określa wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru. Jeśli prąd płynący przez licznik jest większy od bazowego, wówczas błąd pomiarowy ma znak ujemny, co działa na korzyść płatnika za energię elektryczną. Natomiast, jeśli prąd płynący przez licznik jest mniejszy od bazowego, wówczas procentowy błąd pomiarowy ma znak dodatni, co działa na niekorzyść płatnika ze energię elektryczną. Powyższe stwierdzenia wynikają z charakterystyki metrologicznej (procentowy błąd pomiarowy w funkcji prądu), dołączanej do instrukcji obsługi licznika energii elektrycznej. Oczywistym jest, że licznik mierzy poprawnie energię elektryczną z dokładnością klasy licznika w całym zakresie pomiarowym.Prąd maksymalny – to maksymalny prąd, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.Prąd minimalny – najniższa wartość pradu obciązenia, którą licznik wykrywa i rejestruje.Znakowanie na urządzeniu: 3×1,5(3×6)A – pozycja 1 (przed nawiasem): prąd bazowy3×1,5A; pozycja 2 (w nawiasie): prąd maksymalny 3×6A.

Zabezpieczenia

reflektor roboczy, 16 35, bateria do ebike, ars 00, mikro inwerter, łuk sklep, żarówki led gu10 12w, extreme karaoke, @planet, 01 11, sun2000 6ktl m0, 9a, wd1, zieleń brylantowa, satel sygnalizator zewnętrzny, sklepy elektryczne łódź

yyyyy