Most Used Categories

  • Brak kategorii

Novatek Electro RNPP-302

294,33

Opis

Przekaźnik jest wielofunkcyjnym programowalnym sterownikiem służącym do ochrony obwodów przemiennego napięcia 220/380 lub 230/400V, o częstotliwości 50Hz. Posiada wszystkie funkcje przekaźnika RNPP-301, między innymi kontrolę styków stycznika zewnętrznego. W każdym z trybów użytkownik sam określa zestaw parametrów kontrolowanych.Oprócz tego, jest wyposażony w wejście cyfrowe oraz przekaźnik blokujący w przypadku awarii. Dodatkowe opcje: cyfrowy trójfazowy woltomierz, który pokazuje wartość bieżącego fazowego/międzyfazowego napięcia.Przekaźnik napięciowy RNPP-302 służy do zabezpieczenia trójfazowej instalacji elektrycznej przed skutkami awarii sieci elektrycznej, takich jak:• przekroczenie dopuszczalnych progów wartości skutecznej napięcia;• nieprawidłowa kolejność faz i załączenie dwóch faz jednocześnie;• zakłócenie obecności wszystkich faz i asymetrii napięcia sieciowego.Przekaźnik kontroluje podstawowe parametry sieci elektrycznej i w przypadku ich odchylenia odłącza obciążenie.Trzycyfrowy 7-segmentowy wskaźnik na panelu przednim umożliwia:• sygnalizację rodzaju powstałej awarii;• przegląd (wizualizację) ustawienia trybów i parametrów.Za pomocą menu użytkownik może ustawić:• tryb sygnalizacji wartości napięcia na każdej fazie;• tryb reagowania przekaźnika na sygnał cyfrowy zdalnego sterowania;• typ przekaźnika;• sposób ustawienia odchylenia napięcia;• załączenie/odłączenie kontroli symetrii faz;• załączenie/odłączenie kontroli kolejności faz;• tryb kontroli napięcia na zaciskach stycznika;• typ mierzonego napięcia;• próg zadziałania dla maksymalnej dopuszczalnej wartości napięcia;• próg zadziałania dla minimalnej dopuszczalnej wartości napięcia;• próg dopuszczalnej wartości asymetrii faz;• czas ponownego załączenia;• czas opóźnienia odłączenia w razie minimalnego napięcia;• czas opóźnienia odłączenia w razie maksymalnego napięcia;• czas opóźnienia zadziałania w razie asymetrii faz;• czas opóźnienia zadziałania w razie zaniku faz;• czas opóźnienia zadziałania przy sygnale alarmowym na wejściu cyfrowym.Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy przekaźnik sygnalizacji z wyprowadzonymi normalnie zamkniętymi stykami.

Pozostałe akcesoria elektryczne

huawei y5 2019 dane techniczne, hurtownia elektryczna radom, rozgałęźnik gniazda zapalniczki, ile metrów rury na 1m2 podłogówki, hurtownia elektryczna nysa, panel krosowniczy 48 portowy, 25-8

yyyyy