Polon-Alfa Czujnik dymu ADR-20N

122,30

Opis

Autonomiczna (domowa) czujka dymu ADR-20N jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach – mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na strychach itp.). Może pracować samodzielnie, a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Zasada działania Czujka ADR-20N jest czujką optyczną dymu typu rozproszeniowego. Działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki dymu (aerozolu) w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania – fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik – diodę elektro- luminescencyjną, póki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie kierując je na odbiornik. Po przekroczeniu określonej wartości progowej, układ elektroniczny czujki włącza sygnalizację akustyczną i optyczną w czujce. Funkcjonalność Czujka jest zasilana z wymiennej baterii 9 V 6F22 (najlepiej alkalicznej), która powinna wystarczyć na minimum 1 rok pracy w stanie dozorowania. Jest wyposażona w przycisk umożliwiający sprawdzenie jej poprawnego działania. Czujki można łączyć ze sobą dwużyłowym kablem, tworząc sieć czujek w chronionym obiekcie. Wykrycie zagrożenia pożarowego przez jedną czujkę, powoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej w pozostałych czujkach. Czujka może znajdować się w następujących stanach: – dozorowania – rozbłyski diody co 40 s potwierdzają jej poprawną pracę; – alarmowania – sygnalizuje rozbłyskami diody i modulowanym sygnałem akustycznym; – powtarzania alarmowania innej czujki – modulowanym sygnałem akustycznym; – uszkodzenia – krótkotrwałym co 40 s sygnałem akustycznym bez błysku diody; – konieczności wymiany baterii – krótkotrwałym co 40 s sygnałem akustycznym i rozbłyskiem diody. Wciśnięcie przycisku testowania uruchamia sygnalizację optyczną i akustyczną jak dla stanu alarmu pożarowego. W przypadku zabrudzenia się komory pomiarowej czujki, co może nastąpić w wyniku długotrwałej eksploatacji w nie- sprzyjających warunkach, można w prosty sposób oczyścić komorę lub zastąpić ją nową. Gdzie instalować Instalowanie Czujki można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem, zwłaszcza w kuchniach, przedpokojach, klatkach schodowych, garażach, itp. Powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę wynosi około 60 m Należy je instalować na sufi cie, na środku pomieszczenia, a jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić min. 20 cm wolnej przestrzeni od ścian i przedmiotów, mogących utrudnić swobodny przepływ powietrza. Czujki nie powinny być instalowane w pobliżu wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych, grzejników, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania parywodnej. Dane techniczne Typ autonomiczna, jednosensorowa, punktowa Kategoria do pracy w warunkach typowych Rodzaj dymu Napięcie pracy bateria 9V 6F22 Pobór prądu w trybie dozorowania 10µA Wykrywane testy pożarowe TF1 do TF5 oraz TF8 Adresowanie czujka konwencjonalna bez adresacji Zakres temperatur pracy od -25°C do 55°C Wilgotność względna do 95% przy 40°C Wymiary czujki z gniazdem Ф115 x 54mm Masa 0.15 kg Uwagi Czujka jest przewidziana wyłącznie do stosowania w warunkach domowych. Warunkiem skutecznego alarmowania czujki jest możliwość usłyszenia jej sygnalizacji przez domowników

Detektory

rozdzielnica pce, puszki hermetyczne natynkowe, masa izolacyjna, u 20 b

yyyyy